Thứ Tư, 01/12/2021 | 7:20 Sáng
VietnameseEnglishRussianThaiJapaneseSpanish

Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến 18h30 ngày 18/7/2021.

Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến 18h30 ngày 18/7/2021. Chi tiết xem tại đây: /documents/174521/950205/Danh+s%C3%A1ch+khu+v%E1%BB%B1c+phong+t%E1%BB%8Fa+v%C3%A0+%C4%91%E1%BB%8Ba+b%C3%A0n+ghi+nh%E1%BA%ADn+ca+b%E1%BB%87nh+COVID-19+trong+c%E1%BB%99ng+%C4%91%E1%BB%93ng+t%E1%BB%AB+27_4+%C4%91%E1%BA%BFn+18_7+-+tham+kh%E1%BA%A3o+t%E1%BB%AB+c%C3%A1c+CDC+%284%29+%281%29.pdf/43fa2443-f5a1-4daf-874d-ebacf3469c95

Đọc thêm

TIN NỔI BẬT

GIẢI TRÍ

TIN NỔI BẬT