Thứ Tư, 06/07/2022 | 8:37 Sáng
VietnameseEnglishRussianThaiJapaneseSpanishXhosa
ADVERTISEMENT
Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06

Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06

Tài liệu Hội nghị xem tại đây:  1. /documents/174521/1238801/2021.11.07_CV+9458+BYT+vv+xu+ly+phan+anh+tiem+chung.signed.pdf/b84d2d57-f244-45e2-b48b-0616a9bbbd58 2. /documents/174521/1238801/2021_10_21_CV_8938_BYT_quy_trinh_xac_minh_thong_tin_tiem_chung.pdf/a674c82f-0dec-4cf0-91d3-3de19567fe70 3. /documents/174521/1238801/2021_11_03_CV9438_BYT_vv_quy_trinh_xac_thuc_thong_tin_nguoi_dan.pdf/b5d77bc0-d070-4369-a700-9f5f27240271 4. /documents/174521/1238801/2022.03.24_CV+1495+BYT+gui+UBND+cac+tinh+ve+DA06.signed.pdf/fb9c18da-8695-48f7-9bd3-d6bd59d650ba 5. /documents/174521/1238801/2022.04.19+CV+1975+BYT+gui+UBND+tinh+vv+lam+sach+du+lieu.pdf/fc404e51-2c20-436d-b71d-d93175f95801 6. /documents/174521/1238801/2022.04.22+CV+1976+BYT+gui+don+vi+truc+thuoc+vv+lam+sach+du+lieu.pdf/f310d1af-4372-444d-8551-22e334a2d5ab 7. /documents/174521/1238801/7.+2022.04.08_CV+1815+BYT+gui+UBND+tinh+trien+khai+tiem+tre+em+5+den+duoi+12t.pdf/19278697-5f59-4e79-9600-78450e5525e2 8. /documents/174521/1238801/8.+Bai+phat+bieu+cua+dai+dien+Bo+Cong+an.docx/615adc42-c51e-4a04-99a9-681a9453db0f 9. /documents/174521/1238801/9.+2022.04.15_CV+1908+BYT+huong+dan+trien+khai+cap+HCVX.pdf/8f54fbeb-f1a4-4a7b-85d7-66ae7f88254d 10. Quy trình "làm...

DANH MỤC TIN TỨC

ADVERTISEMENT